تصاویر : زنان هکاتون در عربستان


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


حدود سه سهزار نفر در یک رویداد سه روزه هکاتون که در جده عربستان برگزار شد شرکت کردند. هکاتون رویدادی است که در آن برنامه‌ نویسان رایانه و افراد دیگری که درگیر توسعه نرم‌افزار هستند، از جمله طراحان گرافیکی، طراحان واسط کاربری و مدیران پروژه گرد هم می‌آیند و در توسعه پروژه‌های نرم‌ افزاری و گاهی سخت‌ افزاری با یکدیگر همکاری می‌کنند.

ارسال شده در خبر