تصاویر دیده نشده : آخرین سامورایی


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


در اواسط قرن نوزدهم و هم‌زمان با آغاز عصر تجدد در ژاپن، جایگاه رسمی سامورایی‌ها تضعیف شد و سرانجام در سال 1873 این گروه جنگجو از بین رفت.

ارسال شده در خبر