تصاویر : دختران نابینای اتیوپی؛ از خشم خدا تا سوءاستفاده جنسی


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


عنیات بلته 17 ساله یکی از دخترانی است که نابینا متولد شده است و در روستای او این معلولیت جرم محسوب می‌شود، زیرا روستاییان معتقدند او مورد لعن خداوند بوده و خداوند هنگام تولد او عصبانی بوده است!

ارسال شده در خبر