تشکیل کمیته‌ای در دولت برای شناسایی مدیران مشمول قانون بازنشستگان


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رئیس جمهور از مصوبه مجلس برای اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مدیریت های اجرایی استقبال کرد.

کمیته ای در دولت تشکیل و افراد آن تعیین شده اند تا مدیرانی را که مشمول این قانون می شوند، شناسایی و افراد دیگری جایگزین آنها شوند

ارسال شده در خبر