ترک اعتیاد به کافئین با الگوریتم هوشمند / کاهش بی خوابی / افزایش فواید مصرف قهوه


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


آیا شما یک معتاد به قهوه هستید؟ بنابراین قطعا با مشکلات خواب، تپش قلب و یا اضطراب روزانه نیز ناآشنا نیستید. اما روشی جدید برای کاهش وابستگی شما به کافئین معرفی شده است.

ارسال شده در خبر