ترامپ: ۹۰ درصد اخبار رسانه‌ها منفی است / آن‌ها زندگی مردم را به خطر می‌اندازند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رئیس جمهوری آمریکا در حمله ای دوباره به رسانه ها گفت که آن ها به رغم موفقیت هایی که دولت او به دست آورده، بیشتر اخبار منفی را منعکس می کنند. ترامپ نوشت که رسانه ها با پوشش اخبار داخلی دولت آمریکا نه تنها خبرنگاران بلکه زندگی بسیاری از مردم دیگر را به خطر می اندازند.
وی مدعی شد که نتایج بسیار مثبتی از فعالیت دولت او حاصل شده اما 90 درصد پوشش رسانه ای مربوط به اخبار منفی است و این باعث شده است که اعتماد به رسانه ها در آمریکا در کمترین میزان خود باشد.

ارسال شده در خبر