ترامپ از پوتین برای سفر به آمریکا دعوت کرده است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

ترامپ از پوتین برای سفر به آمریکا دعوت کرده است

ارسال شده در خبر