تأیید مرگ «محمدرضا کلاهی» / قاتل شهید بهشتی کشته شده یا رد گم می کند؟!


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


ضاربان بعد از شلیک دو گلوله به سر “علی معتمد”، متواری شدند و جسد سه ماه بعد در حالی که متعفن شده بود، پیدا شد. وقتی جسد را بررسی کردند، متوجه شدند که او خالی در کف پای چپ اش دارد؛ همان علامت “محمدرضا کلاهی”.

ارسال شده در خبر