بولتون برای نابودی برجام، دنبال «چکش» می گردد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


سوال اصلی این نیست که آیا ترامپ توافق هسته ای را نقض می کند یا خیر بلکه سوال این است که او چگونه توافق هسته ای را نقض می کند. در حقیقت ما حداقل پس از دوران جنگ سرد هیچ وقت نسبت به تعهدات خود در حوزه قرارداد های هسته ای خوب عمل نکرده ایم. بنابراین این مهم است که آمریکایی ها بدانند که باید آمریکا به عنوان یک نظام دموکراسی قابل اعتمادتر از دشمنانش باشد. آمریکا تا زمانی که مردم آن نخواهند دولتش خود را به یک استاندارد بالاتر پایبند نخواهد کرد.

ارسال شده در خبر