برترین های آموزش های مهارتی در بخش کشاورزی تجلیل شدند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

در این همایش، رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی ارتقای مهارت و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز به خصوص بهره برداران را از اهداف این موسسه عنوان کرد و گفت: ما آموزش را به عنوان مسیری برای ارتقای زندگی کشاورزان در نظر گرفته ایم.

ارسال شده در خبر