با محتکران برخورد کنید؛ به بازاری‌ها صدمه نزنید


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که همه با برخورد جدی با محتکران موافق هستند و اتاق بازرگانی ایران نیز از آن استقبال می‌کند اما این فرآیند باید به دور از فضای امنیتی شکل بگیرد و مشکلی برای بازاریان به وجود نیاورد.

ارسال شده در خبر