باهنر: آجر از زیرپای دولت کشیدن، خدمت به انقلاب نیست


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین می گوید اگر چه نقدهایی به روحانی دارد ولی حاضراست به او کمک کند. او معتقد است: برخی رقابت سیاسی را به اندازه ای بزرگ می کنند که فکر می کنند اگر آجری از زیر پای دولت بکشند به انقلاب خدمت کرده اند.

ارسال شده در خبر