بانک مرکزی: نرخ توافقی بازار ثانویه، سقف ندارد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: پیش بینی می‌کنیم ایجاد بازار ثانویه بتواند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

ارسال شده در خبر