بانوی آهنین ترکیه برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مراکل آکشنر رهبر حزب نیک که به بانوی آهنین ترکیه شهرت یافته، برای رقابت در سنا خبرات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد.

ارسال شده در خبر