بانك ملي پیشتاز در خروج از بنگاهداریست/ بانک ها باید در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال گام بردارند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با تقدیر از خدمات بانک ملی ایران در طول 90 سال فعالیت، تاکید کرد: بانک ملی ایران در بسیاری زمینه ها می تواند پیشتاز باشد به ویژه در زمینه خروج از بنگاه داری و بازگشت به بانکداری اصیل که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست.

ارسال شده در خبر