بازدید نیره پیروزبخت از نمایشگاه بین المللی کتاب


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

پیروزبخت و جوادی در این دیدار توافق کردند که در چارچوب تفاهم نامه ای که سال گذشته میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ملی استاندارد ایران به امضا رسید دامنه همکاری سازمان و وزارت را به ویژه در برنامه ريزی و برگزاری جایزه کالاهای فرهنگی گسترش دهند.

ارسال شده در خبر