بازدید مدیرعامل بانک صنعت و معدن از پتروشیمی مسجد سلیمان


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

در اين بازديدها كه در آستانه 11 ارديبهشت ، روز جهاني كارگر انجام شد افخمي در جريان روند پيشرفت طرح هاي ياد شده قرار گرفته و به گفتگويي صميمانه با كارگران خطوط توليد پرداخت .

ارسال شده در خبر