بارش‌های ایران به ۱۳۸.۳ میلیمتر رسید؛ ۳۵ درصد کمتر از سال قبل


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


میزان بارش‌های ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری تا عصر روز گذشته به ۱۳۸.۳ میلی‌متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۳۵.۸ درصدی داشته است.همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در 49 سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط 220.2 میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش 37.2 درصدی بارش‌ها در سال آبی 97 ــ 96 حکایت دارد.

ارسال شده در خبر