ایلان ماسک وعده داد: تا سال 2019  تمام سفارشات سقف های خورشیدی تحویل داده می شوند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


 ایلان ماسک وعده داده که خانه هایی با سقف خورشیدی تا سال 2019 به شکل کامل تامین می شوند و هر فردی که در این زمینه سفارش داده است به سقف خورشیدی خود خواهد رسید.

ارسال شده در خبر