ایران به تعهدات برجام متناسب با منافع دریافتی ادامه می دهد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواست تحریم های آمریکا را در عمل و نه در حرف مردود بدانند و گفت: ایران به تعهدات خود عمل کرده و اجرای آن را متناسب با منافعی که دریافت می کند، ادامه می دهد.

ارسال شده در خبر