اوباما: تصمیم ترامپ یک اشتباه بسیار مهلک است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

اوباما: تصمیم ترامپ یک اشتباه بسیار مهلک است

ارسال شده در خبر