انصاری لاری بار دیگر بر انصراف از نامزدی شهرداری تهران تاکید کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


محمدابراهیم انصاری لاری یکی از 7 نامزد مورد نظر شورای شهر برای تصدی پست شهرداری تهران، بار دیگر بر انصراف خود از نامزدی این حوزه تاکید کرد.

ارسال شده در خبر