انصاری لاری از نامزدی برای شهرداری تهران انصراف کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


محمدابراهیم انصاری لاری یکی از 7 نامزد مورد نظر شورای شهر برای تصدی پست شهرداری تهران، انصراف داد.

ارسال شده در خبر