انتشار اسامی باهوش ترین کشورهای دنیا


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


نشریه آمریکایی فوربس، لیست باهوش ترین مردم کشورهای دنیا را منتشر کرد. براساس این لیست منتشر شده، کشور ژاپن در صدر این فهرست قرار گرفته است.این رده بندی براساس تعداد برندگان جایزه نوبل، میانگین سطح IQ و موفقیت های تحصیلی صورت گرفته است.

ارسال شده در خبر