امام جمعه عسلویه: در شهرستان عسلویه ، هر تجمعی اعم از قانونی و غیر قانونی و مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز ممنوع است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


هاشمي نژاد به موضوع تجمعات اشاره کرد و بیان داشت: در شهرستان عسلویه هر تجمعی اعم از قانونی و غیر قانونی و مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز ممنوع است. جایگاه امام جمعه ملجا و مامن مردم است. مشکلات را از طریق این خادم خود پیگیری کنید. از جایگاه صحیح و قانونی پیگیری کنید. به خصوص جوانان عزیز که ما ارادت خاص به آنان داریم موکدا می خواهم امورات را از مجرای قانونی پیگیری کنند. ایرادات و اشکالات را به ما بگویند. حتی اشکالات خود ما را هم بگویند. اطراف ما دشمنان هستند و بهانه دست دشمن ندهیم

ارسال شده در خبر