امارات: قطر با تحریم ها عاقلانه رفتار نکرده


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


«انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجی امارات در آستانه یک ساله شدن قطع روابط چند کشور عربی با قطر گفت: دوحه در یک سال گذشته با تحریم ها عاقلانه رفتار نکرده و به اقدامات بحران زای خود ادامه داده است.وی افزود: قطر یک سال پس از بحران باید به این نتیجه رسیده باشد راه چاره در به کار گرفتن شرکت های روابط عمومی و مناقشات منطقه ای و دخالت خارجی برای حل تنش نیست.

ارسال شده در خبر