امارات: از گفت و گو بین آمریکا و ایران حمایت می کنیم


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


وزیر مشاور در امور خارجی امارات عربی متحده گفت که کشورش از گفت و گو بین آمریکا و ایران با هدف دستیابی به توافق حمایت می کند.

ارسال شده در خبر