المعلم: هیچ پیش شرطی را نمی توان درباره قانون اساسی سوریه تحمیل کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه تاکید کرد که تدوین قانون اساسی جدید یک امر سوری است و نمی توان هیچ پیش شرطی را در این باره به این کشور تحمیل کرد.

ارسال شده در خبر