الغنوشی: رژیم های دیکتاتوری مانع گسترش اسلام بوده اند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


«راشد الغنوشی» رهبر جنبش النهضه تونس، دین اسلام را دینی جهانی دانست و گفت: رژیم های دیکتاتوری مانع گسترش دین اسلام در جهان بوده اند.

ارسال شده در خبر