افراد به زبان خارجی کمتر دروغ می‌گویند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


پژوهشگران آمریکایی، در بررسی جدیدی ادعا کردند افرادی که به زبانی غیر از زبان مادری صحبت می‌کنند، کمتر دروغ می‌گویند.پژوهشگران باور دارند که استفاده از یک زبان متفاوت موجب می‌شود سیستم‌های واکنشی خودکار که امکان تقلب را افزایش می‌دهند، غیرفعال شوند.

ارسال شده در خبر