اطلاعات حقوق کارکنان جهاد کشاورزی بر روی سامانه سازمان امور اداری و استخدامی قرار گرفت


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

پالیزگر همچنین از ثبت اطلاعات اموال غیر منقول دولت در سامانه سادا و ثبت اطلاعات مربوط به حساب های ماهیانه وزارت جهاد کشاورزی در سیستم سناما خبرداد و گفت: اطلاعات ثبت شده در سیستم سناما به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال می شود.

ارسال شده در خبر