اسرائیل رزمایش نظامی در جولان اشغالی برگزار کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


«آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش اسرائیل روز یکشنبه از برگزاری رزمایش نظامی در منطقه جولان اشغالی خبر داد. برگزاری این تمرین نظامی در چارچوب رزمایش های سال 2018 با هدف حفظ آمادگی نیروها از پیش برنامه ریزی شده بود

ارسال شده در خبر