اسرائیلی ها با گذرنامه سایر کشورها وارد عراق می ‌شوند!


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


روزنامه قطری ‘العربی الجدید’ فاش کرد که اسرائیلی ها با گذرنامه کشورهای اروپایی یا آمریکا وارد عراق شده و پس از بازدید از مناطق تاریخی و باستانی این کشور، ادعا می کنند که اجداد یهودی آنها در اواسط قرن گذشته مالک این اماکن بوده اند.

ارسال شده در خبر