اسد: در صورت نیاز با قوه قهریه شمال سوریه را پس می گیریم


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در گفت وگو با شبکه ‘ان تی وی’ روسیه، گفت، در صورت نیاز و چنانچه شورشیان از تسلیم شدن خودداری کنند، ارتش سوریه با استفاده از قوه قهریه کنترل شمال کشور را دوباره به دست خواهد گرفت.

ارسال شده در خبر