ارزیابی دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت بیمه


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

فرآیند این ارزیابی دارای مراحل مختلفی است که مرحله دوم آن با موضوع بررسی مشترک فرم‌های خوداظهاری از روز شنبه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۷ در حال انجام است و تا اواسط مهرماه سال جاری ادامه دارد.

ارسال شده در خبر