اختلال "وحشت" و "راه رفتن" در خواب، ریشه در چه دارد؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


غلامرضا معصومی، با بیان اینکه حملات ترس، جیغ و داد در طول خواب، وحشت خواب یا وحشت شبانه نامیده می‌شود که اغلب با راه رفتن در خواب همراه است، گفت: این اختلال با کابوس متفاوت است. کابوس ناشی از رویاهای کودکی است و اغلب بعد از بیدار شدن، فرد کاملا کابوس را بخاطر می‌آورد، اما وحشت خواب را به خاطر نمی‌آورد.

ارسال شده در خبر