احمد سالک: آقای رئیس‌جمهور از گزینه‌های سوخته استفاده نکند/ اگر فردی در وزارت صنعت توفیقی نداشت، مطمئنا جای دیگری هم برود وضع بهتر نخواهد داشت


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


عضو فراکسیون روحانیت مجلس جابجایی وزرا مطلوب مجلس نیست، گفت: اگر فردی در حوزه وزارت صنعت یا جای دیگر توفیقی به دست نیاورده مطمئنا جای دیگری هم برود وضع بهتر نخواهد بود و ضرورت دارد آقای رئیس‌جمهور گزینه سوخته دیگر یک وزارتخانه را برای یک وزارتخانه‌ دیگر استفاده نکند.

ارسال شده در خبر