احمدی‎نژاد بازداشت شده؟ / دفتر احمدی‎نژاد: کذب است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


صبح امروز در برخی کانال‎های خبری، اعلام شد: در سکوت خبری ناشی از آغاز فیلترینگ، صبح امروز محمود احمدی‎نژاد دستگیر شد.

ارسال شده در خبر

احمدی‎نژاد بازداشت شده؟ / دفتر احمدی‎نژاد: کذب است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


صبح امروز در برخی کانال‎های خبری، اعلام شد: در سکوت خبری ناشی از آغاز فیلترینگ، صبح امروز محمود احمدی‎نژاد دستگیر شد.

ارسال شده در خبر