اتحادیه اروپا: عراق شریک نیرومند ما است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


اتحادیه اروپا روز یکشنبه در بیانیه ای سنا خبرات عراق را گامی مهم به جلو برای ساختن دمکراسی در عراق دانست و تاکید کرد که اتحادیه اروپا شریک نیرومند عراق باقی خواهد ماند.

ارسال شده در خبر