آیدین آغداشلو: مگر بهروز وثوقی چه کار کرده که نمی‌تواند به ایران بازگردد؟ / مشکل حقوقی دارد یا فعال سیاسی بوده‌؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


من درست نمی‌فهمم که بهروز وثوقی چرا نمی‌تواند به ایران برگردد؟ و اگر برگردد چه اتفاق بدی برایش می‌تواند بیفتد؟ و اصلاً مگر چه کار کرده است؟ عادت کرده‌ایم از روی احتیاط سوال‌های ساده‌ای را نپرسیم که جواب‌های ساده‌ای دارند و یا اصلاً جواب ندارند! خب عادت است دیگر!

ارسال شده در خبر