آیا تفاهم احتمالی «روسیه» با آمریکا و اردن، به معنای «دور زدن ایران» است؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


تلاشهای روسیه برای توافقی در مورد کاهش تنشها با اسرائیل، واشنگتن و اردن در جنوب سوریه، با خطر عقب نشینی آمریکا و اسرائیل از تفاهم های اولیه شان مواجه است. اما این عقب نشینی که در معرض تهدید افزایش تشنج ها علیه سوریه و ایران قرار دارد، راهی برای روسیه باقی نمی گذارد جز مقابله با تنشها در جنوب سوریه.

ارسال شده در خبر