آمریکا کشورهای مخالف خود را به نقض حقوق بشر متهم کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

سرپرست وزارتخارجه آمریکا همزمان با انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در جهان، کشورهایی را که با سیاست های آمریکا مخالفت داشتند را به نقض حقوق بشر متهم کرد.

ارسال شده در خبر