آمریکا چند فرد و نهاد را در ارتباط با روسیه تحریم کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


وزارت خزانه داری آمریکا سه فرد و 9 نهاد اوکراینی و روس را به فهرست تحریم های خود علیه اقدام های روسیه در اوکراین افزود.

ارسال شده در خبر