آمریکا انتقال فناوری هسته‌ای به چین را محدود می‌کند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


آمریکا اعلام کرد قصد دارد تا انتقال فناوری‌های هسته‌ای به چین را محدود کند.

ارسال شده در خبر