آلمان طرح ایران برای برداشت از حساب بانکی‌اش را بررسی می‌کند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


وزارت دارایی آلمان گفت دو نهاد نظارتی این کشور در حال بررسی برنامه درخواستی ایران برای دریافت پول نقد از دارایی‌هایش در یکی از بانک‌های آلمانی می‌باشند.

ارسال شده در خبر