آغاز «جنگ تجاری» آمریکا با اروپا / افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم / اروپا: ساکت نخواهیم نشست


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت: «اعمال افزایش تعرفه آمریکا غیر قابل قبول است. امروز روز بدی برای دنیای تجارت است. ما از منافع اروپا دفاع خواهیم کرد.»

ارسال شده در خبر